دسترسی

دسترسی (موانع تفکر هوشمندانه – ۷)

ما متاسفانه اغلب یک نقشۀ غلط را به نداشتن نقشه ترجیح می‌دهیم و معمولا بر اساس اولین یا ساده‌ترین یا نزدیکترین یا سریعترین اطلاعاتی که به دست می‌آوریم، طرح‌های ذهنی خودمان را می‌سازیم و بر مبنای آنها تصمیم می‌گیریم.

برای اجتناب از این اشتباه باید از منابع دورتر و سختتر هم ورودی اطلاعات داشته باشیم. حتی باید با افرادی که با ما تفاوت فکری و نظری دارند و تجربه‌ها و مهارتهایشان با ما متفاوت است وقت بگذرانیم تا به اطلاعات لازمِ دیگر هم دست پیدا کنیم.

درست است که در گوگل همه نوع اطلاعاتی قابل جستجو می‌باشد ولی گوگل لزوما بهترین اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

فهرست کامل سری مقالات موانع تفکر هوشمندانه را اینجا مشاهده کنید.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود.

نوشته‌های مشابه