دو راه برای موفقیت وجود دارد

دو راه برای موفقیت وجود دارد

از نگاه ری دالیو که خدای سرمایه‌گذای است دو راه برای موفقیت وجود دارد:

  1. خودتان چیزی را داشته باشید که نیاز دارید یا
  2. آن را از دیگران بگیرید.

مسیر دوم مستلزم فروتنی است. فروتنی به اندازه اینکه خودتان تواناییهای لازم را داشته باشید مهم است یا حتی از آن مهمتر است. بهترین حالت این است که هر دو را داشته باشید. در ادامه الگویی می‌آید که برخی از افراد آن را مفید خواهند یافت.

فروتنی و نقشه ذهنی خود و دیگران را درک کنید

بعضی از مردم خوب می‌دانند خودشان باید چه کاری انجام دهند؛ آنها نقشه‌های ذهنی خوبی دارند. شاید آنها را از آموزش دیدن به دست آورده باشند؛ شاید حس تشخیص و قضاوت زیاد و ویژه‌ای به آنها عطا شده باشد. دلیلش هر چه که هست آنها در درونشان به نسبت دیگران جوابهای بیشتری دارند به طور مشابه برخی از افراد متواضع تر و گشاده فکرتر از بقیه هستند.

اگر فروتنی، شما را به سمت یافتن جواب‌هایی بهتر از آن سوق دهد که خودتان می‌توانستید پیدا کنید می‌تواند حتی مهمتر از داشتن نقشه‌های ذهنی خوب باشد. دارا بودن هر دو تواناییِ گشاده فکری و نقشه ذهنی خوب، قدرتمندترین حالت است. همه ما با نقشه‌های ذهنی ضعیف و گشاده فکری کم شروع می‌کنیم. بیشتر مردم به شکلی ناراحت‌کننده و متکبرانه در همان نقطه هم باقی می‌مانند. اگر نقشه‌های ذهنی خوب و گشاده فکری کمی دارید خوب است اما عالی نیست. هنوز هم چیزهای ارزشمند زیادی را از دست خواهید داد. به طور مشابه اگر گشاده فکری زیاد و نقشه‌های ذهنی بدی دارید احتمالاً چالش‌هایی برای انتخاب افراد و نقطه نظرهای مناسب برای دنبال کردن خواهید داشت. شخصی که نقشه های ذهنی خوب و گشاده فکری بالایی دارد همیشه بر شخصی که هر دو اینها را ندارد پیروز خواهد شد.

حالا یک دقیقه وقت بگذارید و درباره مسیرتان به سوی مؤثرتر شدن فکر کنید. خودتان را کجای این مسیر قرار می‌دهید؟ از دیگران بپرسید شما را کجا قرار می‌دهند. وقتی بفهمید چه چیزی کم دارید و گشاده فکری را به دست آورید که به شما اجازه خواهد داد از دیگران کمک بگیرید، خواهید دید تقریباً چیزی وجود ندارد که نتوانید به دست آورید. بیشتر مردم اکثر مواقع در انجام این کار شکست می‌خورند.

نوشته‌های مشابه