طرز فکر خرچنگی

طرز فکر خرچنگی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۸)

محققانِ رفتارشناسی آزمایش جالبی طراحی کردند که نتایج جالبتری در پی داشت. آنها تعدادی خرچنگ را داخل یک سطل یا جعبه قرار دادند تا ببینند این خرچنگها چگونه می‌توانند خودشان را از داخل سطل یا جعبه بیرون بکشند.

هر خرچنگ به نوبت سعی می‌کرد تا از دیواره سطل بالا برود و خودش را از داخل سطل نجات دهد. اما با وجود سعی و تلاش بسیار و نزدیک شدن به بالای دیواره، موفق نمی‌شد. اما چرا؟

آیا دیواره خیلی بلند بود؟ شیب دیواره خیلی زیاد بود؟ اندام خرچنگ‌ها قدرت کافی نداشت؟ یا خرچنگها زود نا امید می‌شدند؟

پاسخ: هیچکدام!

اتفاقاً دیواره سطل بلند نبود و خرچنگها هم قوی بودند و هم به دلیل نیاز به نجاتِ خود به اندازه کافی انگیزه داشتند اما تنها چیزی که باعث شکست همۀ خرچنگها شده بود این بود که هر خرچنگی که می‌توانست کمی به بالای دیواره صعود کند توسط یک یا چند خرچنگ دیگر به پایین کشیده می‌شد!!!

این رفتار ذاتی خرچنگ هاست اما در بین بعضی آدمها هم وجود دارد. این دسته از آدمها بر این باورند که «اگر من نمی‌توانم کاری را انجام دهم پس مانع دیگران برای انجام آن کار می‌شوم» یا به عبارت دیگر «اگر من نمی‌توانم، دیگران هم نباید بتنوانند».

ریشه این رفتار را می‌توان در رقابت ناسالم و احساسی، خشم، حسادت و یا حتی توطئه دنبال کرد.

این رفتار و خصیصۀ سمّی حتی در گروه‌های کاری و حتی متاسفانه در تیم‌های کاری هم دیده شده که باعث می‌شود گروه یا تیم به نتیجۀ دلخواه نرسد و اثر این رفتار نهایتاً باعث تضعیف کار گروهی یا کار تیمی می‌شود. اینجاست که با شناسایی و اخراج فرد سمّی از گروه یا تیم می‌توانید سرعت رسیدن به موفقیت را بالاتر ببرید.

فهرست کامل سری مقالات موانع تفکر هوشمندانه را اینجا مشاهده کنید.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود.

نوشته‌های مشابه