فرار از مسئولیت پذیری

فرار از مسئولیت پذیری (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۵)

ما متاسفانه اغلب موفقیت‌هایمان را فقط به خود و مهارت‌های خود نسبت می‌دهیم و شکست‌هایمان را به عوامل دیگر مثل خانواده و جامعه و امکانات مالی یا فنی و… چون هیچ گاه نمی‌خواهیم ببینیم که مشکل واقعی، خودمان هستیم. چون مسئولیتِ ۱۰۰ درصد زندگی خود را بر عهده نداریم.

ولی اگر آگاه باشی که هر اتفاقی که می‌افتد خودمان خالقِ آن هستیم آنگاه می‌توانیم گِله و شکایت و مقصر شمردن دیگران را کنار بگذاریم و با همان آگاهی‌ای که از آن نام بردیم وضعیت خود را تغییر دهیم و به موفقیت برسیم.

بدانیم که این ما هستیم که «عمل یا اقدام می‌کنیم»، «فکرها را در سر می‌پرورانیم»، «احساس‌ها را بوجود می‌آوریم» و «انتخاب می‌کنیم». شاید به خود بگوئیم «درست است ولی بعضی از انتخابهایمان از روی ناچاری بوده و هست»، ولی در همان شرایط سخت و اجبار و فشار شدید کاری و زندگی و روحی و روانی است که باید «بهترین تصمیم» را بگیریم. وگرنه در شرایط عادی که «هنر نکردیم!». در شرایط سخت است که می‌فهمیم «چند مرده حلاجیم!» و کجاها ضعف داریم و کجاها قوت و نهایتاً می‌توانیم خود را بهتر بشناسیم.

فهرست کامل سری مقالات موانع تفکر هوشمندانه را اینجا مشاهده کنید.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود.

نوشته‌های مشابه