فعال به نظر رسیدن

فعال به نظر رسیدن (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۴)

بعضی‌ها فکر می‌کنند انجام کار اشتباه و فعال به نظر رسیدن بهتر از آن است که یک جا ساکن بایستند و به جایی نرسند! عده‌ای از سرمایه‌گذاران مقرراتی برای خود دارند که میگوید «وقتی نمی‌توانیم بیکار بایستیم، مرتکب هر غلطی نشویم!». به عبارت دیگر گاهی ما در شرایط عدم قطعیت ممکن است هر کاری بکنیم به جز نشستن و صبر کردن.

باید بدانیم که ما در قبال عکس العمل‌های همراه با تفکر و استراتژی‌های منطقی، نتایج بهتری کسب می‌کنیم تا اعمالِ عجولانه و غریزی.

بلِیز پاسکال (ریاضیدان مشهور) می‌گوید: «تمام مشکلات بشر ریشه در ناتوانی او در آرام نشستن در یک اتاق دارد»

پس این‌بار که در شرایط نامشخص و متزلزل یا شرایط جدید و غیر شفاف قرار گرفتیم، ابتدا کمی عقب بایستیم و تمام گزینه ها را بررسی کنیم. شاید راه بهینه‌تر یا هوشمندانه‌تری هم برای انجام امور یافتیم.

فهرست کامل سری مقالات موانع تفکر هوشمندانه را اینجا مشاهده کنید.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود.

نوشته‌های مشابه