معنی لغت نوتاش (دیکشنری آبادیس)

نوتاش: سرمد ٠ همیشه ٠ دائم ٠ جاوید ٠ از بر ساخته‌های دساتیر است ٠

معنی کلمه نوتاش در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین


نوتاش. [ ن َ / نُو ] (ص ) سرمد. همیشه. دایم. (برهان قاطع) (آنندراج ) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). جاوید. (انجمن آرا) (آنندراج ). از برساخته‌های دساتیر است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۷۱ شود.


معنی اسم نوتاش

اسم: نوتاش
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: همیشه، دائم