چطور بگوئیم «نه»

چطور بگوئیم «نه»

برای نه گفتن محترمانه، می‌توانید در پاسخ خود صریح و واضح باشید. از طرف مقابل برای پیشنهاد یا دعوتش تشکر کنید و در صورت لزوم توضیح مختصری در مورد دلیل نه گفتن خود بدهید. همچنین می‌توانید در صورت امکان یک جایگزین یا بله جزئی ارائه دهید. در صورت لزوم به قوانین یا اولویت های شخصی خود مراجعه کنید و نسبت به موقعیت طرف مقابل ابراز همدردی کنید. در صورت لزوم مواضع خودتان را با احترام تکرار کنید.

چگونه روراست باشیم؟

برای صریح بودن در هنگام نه گفتن، می توانید در پاسخ خود شفاف و قاطع باشید. به جای گفتن «شاید» یا «فکر نمی‌کنم»، در پاسخ خود صریح باشید. مطمئن شوید هر کسی که از شما این سوال را می‌پرسد متوجه شده است که منظور شما اکنون و برای همیشه نه است. وقتی چیزهایی مانند «شاید بعداً» یا «زمانی دیگر» می‌گویید، باید منظورتان همان چیزی باشد که می‌گویید. در غیر این صورت، این نوع پاسخ‌ها ممکن است فرد را وادار کند که بار دیگر سؤال را از شما بپرسد.

نحوه ارائه توضیح مختصر

وقتی توضیح مختصری درباره دلیل نه گفتن خود ارائه می دهید، مودبانه است که آن را کوتاه نگه دارید. این مسئولیت شما نیست که توضیحی طولانی با تمام جزئیات بدهید. بعد از یک یا دو جمله، طرف مقابل باید تصمیم شما را درک کند. به جای اینکه دلیل پیچیده ای برای نه گفتن خود ایجاد کنید، آن را ساده و مودبانه بیان کنید.

نحوه ارائه یک جایگزین

اگر می خواهید در محل کار همچنان به عنوان یک هم‌تیمی دیده شوید، می توانید وقتی «نه» می گویید، یک جایگزین ارائه دهید. به عنوان مثال، اگر همکارتان از شما درخواست کمک کرد اما شما خیلی سرتان شلوغ است، می توانید بگویید: «متاسفم، نه. من واقعاً در حال حاضر مشغول کارهای خودم هستم. اگر هنوز تا پایان هفته به کمک نیاز دارید، لطفاً به من اطلاع دهید. من می‌توانم کمک خود را ارائه دهم.» این نشان می‌دهد که شما می‌خواهید موافق و مفید باشید و در عین حال به مرزهای خود احترام بگذارید.

چگونه همدلی را نشان دهیم

برای نشان دادن همدلی هنگام نه گفتن، می‌توانید سعی کنید دیدگاه و احساسات طرف مقابل را درک کنید. شما می‌توانید این کار را با گوش دادن فعال و خودداری از قضاوت انجام دهید. سعی کنید درک عمیق‌تری از دیدگاه دیگران به دست آورید بدون اینکه فوراً بگویید بد یا خوب است. هرگونه پیش‌داوری ممکن را کنار بگذارید و سعی کنید به حرف های طرف مقابل گوش دهید.

نوشته‌های مشابه