پژوهشگران طی تحقیقی که در آن تعدادی خرچنگ را داخل یک سطل یا جعبه قرار دادند تا ببینند این خرچنگها چگونه می توانند خودشان را از داخل سطل یا جعبه بیرون بکشند به این مشاهدات رسیدند که هر خرچنگی که می توانست کمی به بالای دیواره صعود کند توسط یک یا چند خرچنگ دیگر به پایین کشیده می شد!!!

این رفتار ذاتی خرچنگ هاست اما در بین بعضی آدمها هم وجود. ریشه این رفتار را می توان در رقابت ناسالم و احساسی، شکست های قبلی، خشم، حسادت و یا حتی توطئه دنبال کرد. این دسته از آدمها بر این باورند که «اگر من نمیتوانم کاری را انجام دهم پس مانع دیگران برای انجام آن کار می شوم» یا به عبارت دیگر «اگر من نمیتوانم، دیگران هم نباید بتنوانند».

این رفتار و خصیصۀ سمّی حتی در گروه های کاری و حتی متاسفانه در تیم های کاری هم دیده شده که باعث می شود گروه یا تیم به نتیجۀ دلخواه نرسد و اثر این رفتار نهایتاً باعث تضعیف کار گروهی یا کار تیمی می شود. در اینجاست که با شناسایی و اخراج فرد سمّی از گروه یا تیم می توانید سرعت رسیدن به موفقیت را بالاتر ببرید.

فناوران نوتاش

مقالات کاربردی در زمینه موفقیت در کارآفرینی و استارت آپ، در رسانه نوتاش.


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *