معنای حقیقی موفقیت چیست؟

بنام خدا شاید سریعترین تعریفی که به ذهن بیاد ثروت و آرامش و … باشه ولی اینها فقط اهدافند. در فرهنگ های لغات مختلف تعاریف مختلفی دیده می شه اما این تعریف به نظرِ نوتاش بهترین و ساده ترین تعریفه: «موفقیت یعنی رسیدن به هدف یا مقصودِ از پیش تعیین ادامه مطلب…

اثر تصاعدی یا اثر مرکب چیست؟

بنام خدا اول باید ببینیم تصاعد به چه معناست. حتما تو کلاسهای درسی یا در جاهای مختلف این کلمه به گوشتون خورده. تصاعد از ریشه کلمه صعد و همخانواده با صعوده و صعود هم که همه میدونیم یعنی ارتفاع گرفتن و یا ارتقاء و «افزایش». تو ریاضی یه تصاد حسابی ادامه مطلب…