موانع تفکر هوشمندانه 8-اشتباه حقوق یا دستمزد ساعتی

بنام خدا خیلی مختصر فقط بدونیم که: چون متخصصان به شکل طبیعی تمایل به درآمد و حقوق و دستمزد بیشتر دارند، در قراردادهای ساعتی به احتمال خیلی زیاد تعداد و مدت جلسات مشاوره یا پیمانکاریِ ساخت یا …. رو بیشتر و طولانیتر می کنند. از طرف دیگه، کارشناسان وقتی مطمئن ادامه مطلب…