چگونه از این همه رمز عبور یا پسورد، مراقبت و نگهداری کنیم؟

1 رمز به جای 1000 رمز تعداد رمزها یا همان پسوردهایی که باید به خاطر بسپاریم هرروز بیشتر میشود و بعضی وقتها نیز فراموشیِ یک رمزِ عبور ما را به درد سر می اندازد. یکی از راهکارها استفاده از 1 رمز مادر برای دسترسی به سایر رمزهاست. در اینجا یکی ادامه مطلب…