مدیر شرکت یا تیم شما یک رهبر است یا یک رئیس؟

قبل از شروع این مطلب باید نکته ای را بررسی کنیم. در اکثر مقالات تفاوت مدیریت و رهبری بررسی شده اما از نظر نوتاش رهبری خود نوعی و شاخه ای از مدیریت است. به عبارت دیگر چه رئیس یک گروه یا شرکت و … باشیم و چه رهبر یک تیم، ادامه مطلب…

موانع تفکر هوشمندانه 8-اشتباه حقوق یا دستمزد ساعتی

بنام خدا خیلی مختصر فقط بدونیم که: چون متخصصان به شکل طبیعی تمایل به درآمد و حقوق و دستمزد بیشتر دارند، در قراردادهای ساعتی به احتمال خیلی زیاد تعداد و مدت جلسات مشاوره یا پیمانکاریِ ساخت یا …. رو بیشتر و طولانیتر می کنند. از طرف دیگه، کارشناسان وقتی مطمئن ادامه مطلب…