عضو یک تیم بشویم یا یک گروه؟

بنام خدا در گروه، جمعی از افراد با تخصصهای مختلف دور هم جمع میشوند تا هر یک به شکل مستقل و تخصصی کاری را در راستای برنامه و هدف تعیین شده در گروه با مسئولیت فردی به انجام برساند بدون آنکه نتایج کاری و یا عملکرد افرادِ دیگرِ حاضر در ادامه مطلب…