موانع تفکر هوشمندانه 9-اشتباه گزینه های زیاد

بنام خدا در دنیایی زندگی میکنیم که بیشتر از هروقت دیگه در انتخابهامون، گزینه های متنوع و بیشماری در اختیارمونه که این موضوع باعث سردرگمی ما و نهایتن انتخاب اشتباه و افت کیفیت زندگیمون میشه و ما رو دچار خستگیِ تصمیمگیری میکنه. انبوه اطلاعاتِ بیشتر لزومن تصمیمهای بهتر را تضمین ادامه مطلب…