نکات کلیدی برای بهتر کردن استراتژی بازاریابی محتوای استارتاپ یا کسب‌وکار یا شرکت شما

نکته اول، باید بهترین خودتان باشید اغلب استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا این کار را انجام نمی دهند. بنابراین از خود این سوال را بپرسید که اگر استارتاپ یا محتوای شما از کره زمین ناپدید شود، آیا کسی دلش برای آن تنگ می‌شود؟ اگر کسی دلتنگ اطلاعات شما نشود، خیلی عقب هستید و کلی کار وجود…