اطلاعات و گزینه‌های زیاد (موانع تفکر هوشمندانه – ۹)
|

اطلاعات و گزینه‌های زیاد (موانع تفکر هوشمندانه – ۹)

در دنیایی زندگی می‌کنیم که بیشتر از هروقت دیگه در انتخاب‌هایمان، گزینه‌های متنوع و بی‌شماری در اختیارمان است که این موضوع باعث سردرگمی ما و نهایتاً انتخاب اشتباه و افت کیفیت زندگی‌مان می‌شود و ما را دچار خستگیِ تصمیم‌گیری می‌کند. انبوه اطلاعاتِ بیشتر لزوماً تصمیم‌های بهتر را تضمین نمی‌کند و برعکس، با وجودِ در دسترس…

|

پلهای پشت سرت را خراب کن!

در برخی جنگ‌ها و نبردهای خیلی قدیمی، فرماندهان پس از عبور از دریاها و رسیدن به ساحلی که جنگ درآنجا واقع می‌شد، کشتی‌ها را میسوزاندند یا غرق می‌کردند تا فقط یک انتخاب پیش روی سربازان بماند: «جنگیدن». که نهایتاً یا منجر به پیروزی یا منجر به شکست شود. بدین ترتیب توجه سربازان فقط بر مهمترین…