جنگ بزرگ (تقسیم سهام بین هم‌بنیانگذاران استارتاپ)

همانطور که می‌دانید یک استارتاپ در طول عمر خود معمولاً از مسیری شامل مراحل زیر عبور می‌کند: تیم سازی (تشبیه شده به گلدان) تولید حداقل محصول قابل ارائه (MVP) اعلام موجودیت قانونی (ثبت شرکت) سرمایه پذیری (ورود سرمایه‌گذار خطرپذیر یا فرشته! به استارتاپ و شروع «جنگ بزرگ») نترسید، نا امید نشوید، به ناچار هر استارتاپی…