تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

تایید جمعی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱)

ضرب المثلی در فرهنگ پارسی داریم که به نظر جای بحث دارد: «گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو». یکی از اشتباهات رایج ما این است که قدرت «نه» گفتن نداریم و یا اصلا نمی‌دانیم چگونه بگوئیم «نه» و متاسفانه وقتی در جمعی قرار می‌گیریم، همراه و همرنگش می‌شویم و از بیان نظر شخصیِ خود…

موانع تفکر هوشمندانه
| | | | | | | |

موانع تفکر هوشمندانه

ما هرروز در معرض اطلاعات و تبلیغات و پیشنهادات و گزینه‌ها و انتخابهای فراوان قرار میگیرم که باید در موردشان تفکر کنیم و نهایتا نسبت به آنها عکس العمل نشان دهیم. اما اغلب به شکل عادی و معمولا بدون فکر و اصطلاحا فی‌البداهه در مورد آنها تصمیم گیری می‌کنیم و نهایتا دچار خطا می‌شویم. در…