توهم کسب‌وکار گوریلی یا میمونی! (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۱)
|

توهم کسب‌وکار گوریلی یا میمونی! (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۱)

قبل از خواندن این مقاله، ابتدا در فیلم خیلی کوتاه زیر بشمارید که بازیکنان سفیدپوش چند بار توپ را به هم پاس می‌دهند. . . . . . . . . . . . . پاسخ صحیح شانزده بار است. ولی آیا به گوریلی که از وسط صحنه عبور کرد هم دقت کردید؟ تقریبا نیمی…