نکاتی در خصوص برگزاری یک جلسه موفق و کارا
| | | | |

نکاتی در خصوص برگزاری یک جلسه موفق و کارا

۱. جلسه را به موقع آغاز کنید افرادی که به موقع در سالن کنفرانس حاضر شده‌اند، نباید حتی ۵ دقیقه بیشتر برای حضور فرد دیگری صبر کنند. در را بسته و جلسه را آغاز کنید. منتظر افراد بدقول ماندن، تنها باعث تقویت رفتار آنان خواهد شد. کسانی که دیر می‌رسند و باعث ناراحتی دیگران می‌شوند،…