واقعیت موازی دلتا Delta’s Parallel Reality
| |

واقعیت موازی دلتا Delta’s Parallel Reality

یک صفحه نمایش جدید آینده‌نگر می‌تواند اطلاعات پرواز هر فرد را به طور همزمان به آنها نشان دهد. این صفحه نمایش که واقعیت موازی نامیده می‌شود، می‌تواند اطلاعات شخصی سازی شده را به ۱۰۰ نفر به طور همزمان نمایش دهد. دلتا در حال آزمایش این صفحه نمایش در فرودگاه دیترویت است. وقت آن است که…