|

چرا به دنبال دفتر کار می‌گردید؟

چرا که نه؟ اگر مثل بسیاری دیگر فکر کنید که باید مانند یک شرکت واقعی دیده شوید و برای انجام این کار به یک دفتر فیزیکی در محلی واقعی نیاز دارید، حتما به دنبال دفتر کار می‌گردید. ممکن است کارمندان مایل به کار برای یک شرکت مجازی و به شکل دورکاری نباشند، شاید ما بهترین…