طرز فکر خرچنگی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۸)
|

طرز فکر خرچنگی (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۸)

محققانِ رفتارشناسی آزمایش جالبی طراحی کردند که نتایج جالبتری در پی داشت. آنها تعدادی خرچنگ را داخل یک سطل یا جعبه قرار دادند تا ببینند این خرچنگها چگونه می‌توانند خودشان را از داخل سطل یا جعبه بیرون بکشند. هر خرچنگ به نوبت سعی می‌کرد تا از دیواره سطل بالا برود و خودش را از داخل…

موانع تفکر هوشمندانه
| | | | | | | |

موانع تفکر هوشمندانه

ما هرروز در معرض اطلاعات و تبلیغات و پیشنهادات و گزینه‌ها و انتخابهای فراوان قرار میگیرم که باید در موردشان تفکر کنیم و نهایتا نسبت به آنها عکس العمل نشان دهیم. اما اغلب به شکل عادی و معمولا بدون فکر و اصطلاحا فی‌البداهه در مورد آنها تصمیم گیری می‌کنیم و نهایتا دچار خطا می‌شویم. در…