اشتباه در تحلیل نتایج (موانع تفکر هوشمندانه – ۳)

اشتباه در تحلیل نتایج (موانع تفکر هوشمندانه – ۳)

بدن یک قهرمان شنا را نگاه کنید. فکر می‌کنید تمریناتِ زیاد، بدنِ شناگر را زیبا کرده؟صاحبان مدرک MBA را در نظر بگیرید. فکر می‌کنید درآمد بالای آنها ناشی از مدرک MBA باشد؟آیا در تبلیغات، لوازم آرایشی باعث زیباییِ مدلها هستند؟آیا شامپوها باعث قوی شدن موهای افرادِ مصرف‌کننده‌اش شده؟آیا شخصیتِ مؤسسان و خلاقیت و نوآوریِ آنها…