متاورس ب ام و BMW با نام جویتوپیا
|

متاورس ب ام و BMW با نام جویتوپیا

جویتوپیا را با بلاکتوپیا اشتباه نگیرید. فقط یک تشابه اسمی است و در ابعاد مختلف، متفاوت از یکدیگرند. کلمه Joytopia‌ از ترکیب دو کلمهٔ Joy به معنای لذت و Eutopia به معنای آرمانشهر به دست آمده. در ادامه خواهیم دید که شرکت بی‌ام‌دبلیو چرا متاورس خود را چنین جسورانه نامگذاری کرده است. به گزارش وبسایت…