نظریه قوی سیاه (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۴)
| | | | |

نظریه قوی سیاه (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۴)

با تاثیر شدید همه‌گیری کرونا بر زندگی و اقتصاد در سراسر جهان، اصطلاح “قوی سیاه” دوباره مد شده است. با این حال، ممکن است کمی سوءتفاهم در مورد این کلمه وجود داشته باشد. حتی به گفته نویسنده‌ای که برای اولین بار این اصطلاح را رایج کرده است، این بیماری همه‌گیر به عنوان یک رویداد قوی…