نمکگیر شدن (موانع تفکر هوشمندانه – ۴)

نمکگیر شدن (موانع تفکر هوشمندانه – ۴)

در فرودگاه از پله‌های هواپیما پایین می‌آیی و با یک شاخه گل از طرف فلان هتل یا فلان پارک آبی یا فلان رستوران استقبال می‌شوی. سپس حتما آن هتل یا پارک آبی یا رستوران را به چک لیست سفر خود اضافه می‌کنی. در هایپرمارکت به شما کمی آبمیوه تعارف می‌کنند و شما هم دستشان را…