|

استارتاپ‌ها و منابع انسانی آنها

به طور کلی یک تیم استارتاپی از سه لایه نیروی انسانی تشکیل شده که به ترتیب آنها را بررسی می‌کنیم: بنیانگذاران استارتاپ این را بدانید که سرمایه‌گذاران ریسک پذیر (Venture Capital) برای ارزیابی یک استارتاپ اول می‌روند سراغ فاندر (بنیانگذار یا مؤسس – Founder) و کوفاندرهای آن استارتاپ (هم‌بنیانگذاران Co-Founders). پس برای آن روز آماده…