همتا به همتا یا نظیر به نظیر یا فرد به فرد یا کامپیوتر به کامپیوتر (Peer-to-Peer

دکمه بازگشت به بالا