جنگ بزرگ (تقسیم سهام بین هم‌بنیانگذاران استارتاپ)

همانطور که می‌دانید یک استارتاپ در طول عمر خود معمولاً از مسیری شامل مراحل زیر عبور می‌کند: تیم سازی (تشبیه شده به گلدان) تولید حداقل محصول قابل ارائه (MVP) اعلام موجودیت قانونی (ثبت شرکت) سرمایه پذیری (ورود سرمایه‌گذار خطرپذیر یا فرشته! به استارتاپ و شروع «جنگ بزرگ») نترسید، نا امید نشوید، به ناچار هر استارتاپی…

|

استارتاپ‌ها و منابع انسانی آنها

به طور کلی یک تیم استارتاپی از سه لایه نیروی انسانی تشکیل شده که به ترتیب آنها را بررسی می‌کنیم: بنیانگذاران استارتاپ این را بدانید که سرمایه‌گذاران ریسک پذیر (Venture Capital) برای ارزیابی یک استارتاپ اول می‌روند سراغ فاندر (بنیانگذار یا مؤسس – Founder) و کوفاندرهای آن استارتاپ (هم‌بنیانگذاران Co-Founders). پس برای آن روز آماده…