طرز فکر سوسکی (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۲)
|

طرز فکر سوسکی (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۲)

داستانی در این رابطه وجود دارد که منسوب به سوندار پیچای است. سوندار پیچای یک مهندس و مدیر اجرایی هندی‌تبار در حوزه فناوری اطلاعات است که از دهم آگوست ۲۰۱۵ تا چهارم دسامبر ۲۰۱۹ به عنوان مدیر عامل اجرایی شرکت گوگل انتخاب شد. این داستان را سوندار در سخنرانی خود در گوگل بیان کرده است…