متاورس Metaverse چیست؟
|

متاورس Metaverse چیست؟

امروز باید بیش از هر زمان دیگری خود را برای پیشرفتهای سریع فناوری از واقعیت موازی گرفته تا زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی مولد، آماده کنیم. در غیر اینصورت از یک دنیای دیجیتالِ سریع، پر چالش و نیز جذاب عقب می‌مانیم! متاورس یکی از همین پیشرفتها است. مِتاوِرس یک نسخه جایگزین از واقعیت است که…