|

پیاده‌سازی آزمایشی بازاریابی محتوا در یک استارتاپ یا شرکت

در اغلب موارد پیاده‌سازی برنامه‌های بازاریابی محتوایی بدلیل مغایرت با فرهنگ حاکم بر شرکت‌ها و استارتاپ‌ها، یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. مهم نیست چه میزان به پیشبرد بازاریابی محتوایی علاقه دارید، در اکثر مواقع، سیاست داخلی هر شرکت کنترل آن را در دست خواهد گرفت. با این حال عملی شدن برنامه‌های آزمایشی برای بسیاری از…