عقل کلی و پیشگویی (موانع تفکر هوشمندانه – ۶)

عقل کلی و پیشگویی (موانع تفکر هوشمندانه – ۶)

به قول یک اندیشمند بزرگ: «همه چیز را همگان دانند». و هنوز این همگان به دنیا نیامده! مراقب مرزهای دانسته هایمان باشیم. چگونه؟ با تمرکز بر نادانسته هایمان. ما معمولا دانش خود را بیش از اندازه دست بالا می‌گیریم. و همزمان تمام اطلاعات و اتفاقات و رویدادهای اطرافمان را سلیقه‌ای و به نفع خود و…