|

استراتژی سبک (سخنرانی – بلاگ – کتاب)

چرا نباید از نوشتن کتاب غافل شوید؟ اولا راهی بهتراز کتاب چاپی ، برای نشان دادن رهبری واقعی فکری وجود ندارد. و دلیل دوم که نزدیک به قبلی است این است که کتاب ممکن است بهترین راه شناخته شده برای جذب مشتری باشد. کارت ویزیت را فراموش کنید. «این کتاب من است». (دیدید تا چه…