اثر دانینگ کروگر (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۵)
| |

اثر دانینگ کروگر (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۵)

اثر دانینگ-کروگر (Dunning–Kruger effect) نوعی سوگیری شناختی است که در افرادی با دانش، تجربه و یا تخصص محدود نسبت به موضوعی خاص یا چند موضوع شکل گرفته، به طوری که این دسته از افراد از توهم برتری فکری رنج می‌برند و به اشتباه، توانایی‌ یا دانش‌شان را در موضوعات مختلف بسیار بیش از اندازهٔ واقعی…