|

مراحل گام به گام جذب مخاطب میلیونی و درآمد میلیاردی

در گذشته جمع آوری مخاطب هزینه بسیار سنگینی را می‌طلبید و توسعه یک سیستم مدیریت محتوای دیجیتالی  صدها میلیون تومان هزینه در بر داشت. پیدا کردن مشترکین مجله، مستلزم یک هسته بازاریابی بود، که مطالب را از طریق سرویس پستی توزیع می‌کردند. اغلب اوقات هیچ سودی باقی نمی ماند. اما این روزها اینگونه نیست. خبر…