جایزالخطا یا ممکن الخطا؟

بنام خدا

مطمئنن جایزالخطا! البته برای افرادی که دنبال توجیه اشتباهات و سلب مسئولیت هستند. متاسفانه عبارتِ جایرالخطا به غلط مصطلح شده. هیچ انسانی جایز به خطا نیست. یعنی هیچ انسانی اجازه و یا مجوز انجام کار اشتباه نداره. آیا خود شما تا به حال به کسی چنین اجازه‌ای دادید؟!

اما در عین حال ممکنه و یا به عبارت دیگه این امکان وجود داره که انسان سَهوَن یا عَمدَن دچار خطا بشه که این خود مقولۀ متفاوتیه و در جای خودش قابل بحث و موشکافی.

سوال، نظر، دیدگاه و کامنت در پایین همین صفحه فراموش نشود.

نوشته‌های مشابه