هم بنیان گذار یا کوفاندر کیست؟

اگر شما بنیان گذار یا فاندر یک کسب‌وکار باشید، هم بنیان گذار یا کوفاندر کسی است که با شما در این کسب‌وکار شریک می‌شود و در ازای دریافت درصدی از سهام استارتاپ شما، وظایفی را به عهده می‌گیرد.

اولویت و دغدغه هم بنیان گذاران توسعه و حفظ منافع استارتاپ و بعد منافع شخصی است. اگر یک کارمند را استخدام کنید، شاید دغدغه رشد استارتاپ شما را داشته باشد و به رشد آن کمک شایانی کند اما این کارمند در اغلب موارد از منافع شخصی خود برای منافع سازمان چشم پوشی نخواهد کرد.

معمولا در استارتاپ‌های اینترنتی به این صورت است که یکی از هم بنیان گذاران مسئول مسائل فنی شده و دیگری مسئول مسائل اجرایی، مالی و بازاریابی می‌شود. همین مفهوم را می‌توان به سایر انواع استارتاپ و شغل‌ها گسترش داد.

نوشته‌های مشابه