اثر مرکب و اثر شبکه چیست
| | |

اثر مرکب و اثر شبکه چیست

اثر مرکب Compound Effect اول باید ببینیم تصاعد به چه معناست. حتما در کلاس درس یا در جاهای مختلف این کلمه به گوشتان خورده. تصاعد از ریشه کلمه صعد و همخانواده با صعود است. صعود هم که یعنی ارتفاع گرفتن و یا ارتقاء و «افزایش». در علم ریاضی دو نوع تصاعد داریم: تصاد حسابی و…

بیماری هلندی چیست؟
| |

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی یک اصطلاح اقتصادی است که تعریف آن استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی (معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن) و رکود ناشی از این استفاده بی‌رویه در بخش صنعت داخلی است. به‌عنوان مثال کشوری مانند ایران را در نظر بگیرید که درآمد عمده خود را از فروش نفت به‌دست می‌آورد و در…