نادیده گرفتن تناقضات و تضادها و اخبار بد (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۹)
|

نادیده گرفتن تناقضات و تضادها و اخبار بد (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۹)

ما معمولا علاقه داریم فقط در معرض اخبار و اتفاقات و اطلاعات و نتایجی قرار بگیریم که باب میل ما است. به عبارت دیگر اگر به خبر یا اتفاق یا نتیجه‌ای برخوریم که بر خلاف میل و باور و اعتقاد ما باشد، اغلب آن را نادیده می‌گیریم یا آن را استثنا فرض می‌کنیم. در صورتی…