نادیده گرفتن تناقضات و تضادها و اخبار بد (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۹)
|

نادیده گرفتن تناقضات و تضادها و اخبار بد (موانع تفکر هوشمندانه – ۱۹)

ما معمولا علاقه داریم فقط در معرض اخبار و اتفاقات و اطلاعات و نتایجی قرار بگیریم که باب میل ما است. به عبارت دیگر اگر به خبر یا اتفاق یا نتیجه‌ای برخوریم که بر خلاف میل و باور و اعتقاد ما باشد، اغلب آن را نادیده می‌گیریم یا آن را استثنا فرض می‌کنیم. در صورتی…

موانع تفکر هوشمندانه
| | | | | | | |

موانع تفکر هوشمندانه

ما هرروز در معرض اطلاعات و تبلیغات و پیشنهادات و گزینه‌ها و انتخابهای فراوان قرار میگیرم که باید در موردشان تفکر کنیم و نهایتا نسبت به آنها عکس العمل نشان دهیم. اما اغلب به شکل عادی و معمولا بدون فکر و اصطلاحا فی‌البداهه در مورد آنها تصمیم گیری می‌کنیم و نهایتا دچار خطا می‌شویم. در…

توهم کسب‌وکار گوریلی یا میمونی! (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۱)
|

توهم کسب‌وکار گوریلی یا میمونی! (موانع تفکر هوشمندانه – ۲۱)

قبل از خواندن این مقاله، ابتدا در فیلم خیلی کوتاه زیر بشمارید که بازیکنان سفیدپوش چند بار توپ را به هم پاس می‌دهند. . . . . . . . . . . . . پاسخ صحیح شانزده بار است. ولی آیا به گوریلی که از وسط صحنه عبور کرد هم دقت کردید؟ تقریبا نیمی…